Akupunktur & fysioterapi Turid Nolsøe Nærum - Jeg arbejder efter holistiske principper:


• Det menneskelige system er selvregulerende
• Ægte helbredelse aktiverer vore egne selvhelbredende kræfter
• De fleste helbredsproblemer er udtryk for en generel ubalance i vores krops- og energisystem
• Når vi finder roden og forholder os rigtigt til den, vil fremtrædelsesformerne falde på plads
• Forebyggelse er bedre end helbredelse
• Hvert menneske har nøglen til sit eget helbred
• Uendelige muligheder er åbne for os det afhænger af vores erkendelse om vi opdager og bruger demFiguren på billedet er en ”toroide”, en model af energibevægelsen i alle levende systemer. Albert Einstein fik i 1932 Nobelprisen for at vise os, at energien i universet frigøres i små helhedspakker, kvanter. En kvante opstår som en ”toroide” ud af den omgivende energi og er dog afgrænset i sig selv – som en strømhvirvel i vand eller en tornado, altid følgende det samme mønster uanset størrelse, fra atom til menneske, til jorden, til galaksen og universet. Det er grundtanken i det holistiske syn på livet. Universet producerer selvopretholdende systemer og vi mennesker er hver især et af dem. Delen repræsenterer helheden og vice versa, og derfor er vi alle i virkeligeheden ét.

Delen repræsenterer helheden: Også hos os mennesker, repræsenterer hver enkelt del helheden. Når vi ikke har det godt, er det et udtryk for en ubalance i hele vores system.

Roden og grenen: Derfor vil min behandling altid være rettet både mod den underliggende ubalance ”roden” og den aktuelle manifestation ”grenen”.

Alt er materielt og ikke matrielt: Einstein opdagede også, at atomer både er materielle og ikke-materielle. D.v.s., at begge virkeligheder er tilstede samtidig. Det princip har også været fulgt i mange år, navnlig i østlige behandlingsformer. Akupunktur er en behandling, som på fascinerende vis er både materiel og ikke-materiel på samme tid.

Akupunkturnåle regulerer Qi: Nålene sættes fysisk i akupunkturpunkterne og virker som en antenne for kroppens omgivende energifelt, som gennemløber kroppen i energibaner, kaldet meridianer. Således reguleres energistrømmem og retter op på blokeringer og ubalancer. Vi er kommet til et vendepunkt hvor grænserne mellem det fysiske og det ikke-fysiske udviskes. Det giver mange nye muligheder også indenfor vores syn på helbredet.
Modtag et nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til mit gratis nyhedsbrev, hvor jeg med mellemrum vil skrive omkring ting der inspirerer mig, nye behandlingsformer osv.